Onderzoek naar haalbaarheid nieuwswebsite Vierlingsbeek-Groeningen

Koenen Media & Communicatie voert momenteel met een aantal (media-)partners een onderzoek uit naar de mogelijkheden voor het online brengen en rendabel kunnen exploiteren van een nieuwswebsite voor de dorpen Vierlingsbeek en Groeningen (en omgeving).

Het durpshuus in Vierlingsbeek krijgt steeds meer vorm en inhoud.
Ook over Groeningen zijn heel wat verhalen te vertellen.

Initiatiefnemer van het plan is eigenaar Ron Koenen (49), die al meer dan twintig jaar werkzaam is op  redactie van uitgeverij Peel en Maas in Venray. “Het lijkt me als inwoner van Vierlingsbeek mooi om een échte actuele nieuwswebsite op te zetten en die met lokaal nieuws, weetjes, columns en blogs te vullen. Er gebeurt zoveel in Groeningen en Vierlingsbeek dat de nieuwskolommen niet haalt in het verschraalde nieuwslandschap in onze regio. Al is het nieuws nog zo klein, we ontvangen het graag op onze websiteredactie. Met de website willen we tevens binding creëren tussen de dorpen. Het moet een ontmoetingsplaats worden voor jong en oud. Met veel foto’s en filmpjes en journalistiek geschreven verhalen. Met groot en klein nieuws. Met een jarige, een huis te koop-rubriek en een mop van de week. De informatieve website wil Vierlingsbeek en Groeningen tevens promoten als een mooie, interessante en gezonde leef-, woon- en recreatieomgeving. Voor het bereiken van verschillende doelgroepen zetten we tevens onze social media als Facebook, Twitter, Instagram  en LinkedIn in.”

De Vierlingsbeekse ondernemer wil de website rendabel maken met behulp van het (lokale en regionale) bedrijfsleven. Ondernemers kunnen hun zakelijke nieuws ook op de website kwijt onder de kop zakennieuws. Voor diegenen die mediapartner van de website zijn, zij betalen een vast bedrag per maand en krijgen in ruil daarvoor met hun logo en/of advertentieruimte op de website, is dat gratis. Niet-mediapartners betalen per losse plaatsing een bedrag, afhankelijk van de ruimte en de vorm voor hun artikel. 

“En natuurlijk wil ik ze graag helpen met het schrijven van een artikel. Bijvoorbeeld over een jubileum van een personeelslid, over de (her)opening van hun zaak, over een open dag. Ze zeggen het maar, als het maar enige nieuwswaarde heeft. Desgewenst kan ik hun verhaal ook naar de andere media in de regio mailen, zodat ze op pr-gebied volledig worden ontzorgd en hun blik volledig kunnen richten op hun eigen bedrijfsvoering.” Ook kunnen particulieren voor 25 euro vriend van Vierlingsbeek en Groeningen worden. Hun naam wordt voor dat bedrag niet alleen als vriend op de website vermeld, ze worden tevens uitgenodigd voor een speciale vriendenbindingsdag of -avond.

Ron Koenen werkte de laatste tien jaar als hoofdredacteur bij Peel  en Maas (TV) in Venray. Per 1 oktober 2021 gaat hij meer tijd investeren in zijn eigen mediabedrijf. De dorpswebsite voor Vierlingsbeek en Groeningen is een van zijn nieuwe projecten in spe. Tevens is hij momenteel een van de auteurs van het boek dat komende oktober ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van supermarkt Verbeeten wordt gepresenteerd.

Het maken van teksten  is dé specialiteit van Koenen Media & Communicatie: van huisstijl tot magazine, persbericht en boeken, tot het opzetten van een (online) bedrijfscampagne: Koenen Media & Communicatie biedt een mooi en gevarieerd mediapakket, zowel on- als offline.

Kijk voor  meer informatie over de werkzaamheden op de website www.koenenmediaencommunicatie.nl. Voor meer informatie mail naar info@koenenmediaencommunicatie.nl.  Ook reacties op het plan voor het opzetten van een nieuwswebsite zijn van harte welkom via de mail.